Wygląd budynku szkoły przed remontem

      W połowie XIX wiejku z inicjatywy hrabiów Edmunda i Ignacego założono szkołę początkową w Bachórcu. Ponieważ pierwszy budynek użyty na klase i mieszkanie nauczyciela był ciasny, ludność wsi kupiła parcelę od rodziny Kozieradzkich pod budowę nowej drewnianej szkoły o jednym pomieszczeniu i mieszkaniu dla nauczyciela.
1872 -1880 -uczyła w Bachórcu Leopoldyna Iżykiewicz
1882 - nauczyciel Józef Orłowski złożył przysiegę służbową w Sanoku. Z dniem 1 lutego 1883 r. Rada Szkolna Krajowa mianowała go stałym nauczycielem szkoły w Bachórcu. Z powodu wzrostu liczby dzieci w szkole władze szkolne utworzyły przy tej szkole 1 -klasowej klasę nadetatową, w której uczyła Pani Maria Sobolówna, a poźniej Czesława Gąskówna.
1889 -1908 -kierownikiem szkoły był Józef Orłowski. W czasie jego urzedowania Została wybudowana parterowa szkoła o dwóch salach oraz mieszkanie dla kierownika, zakupiono również parcelę na ogródek kwiatowy i warzywny. Do pracy przybyła nowa nauczycielka Maria Kasperek.
1908 - w tutejszej szkole pracę podjeła Bronisława Fiałkowska, natomiast kierownictwo szkoły objął Jan Marian Fedyk.
Po raz pierwszy w szkole wystawiono "Jasełka". Od tego czasu przynajmiej dwa razy do roku odgrywano piekne sztuki ludowe.
1911 - kierownikiem szkoły został Stanisław Orłowski. Pracę w szkole podjęła również Helena Orłowska. Szkoła Powszechna w Bachórcu posiadała w tym czasie 2 sale szkolne w budynku głównym, jedną w Ochronce oraz jedną w budynku M. Krupy. W szkole pracowała również siostra zakonna Agnieszka Maciąg.
1913 - do szkoły postanowiono dobudować drewniane piętro.
Przewodniczący Miejsowej Rady Szkolnej hr. Ignacy Krasicki zobowiązał się ofiarować materiały budowlane, niestety plany te pokrzyżował wybuch I wojny światowej.
1914 - kierownik szkoły został zmobilizowany na 4 lata, zastępowała go Helena Orłowska. W szkole zorganizowano szpital wojskowy.
1918 - powrócił z wojny kierownik szkoły S. Orłowski; pracował nie tylko w szkole, działał także społecznie na terenie wsi.
1927 - Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego mianowało Stanisława Orłowskiego kierownikiem 4- klasowej Szkoły Powszechnej w Bachórcu. W szkole wystawiono sztukę "Matka żyje", "Łobuz".
1936 - w szkole pracę podjęła Paulina Martowicz oraz siostra Petronela Fiałkowska.
1937 - od 15 września wprowadzono w tutejszej szkole 7 klas, które istniały do 1939 roku.
1939 - Niemcy obniżyli poziom nzuczania w szkole do 4 klas (trwało to przez całą okupację). Okupant wyeliminował z programu nauczania historie i geografię.
1944 - 25 sierpnia Stanisław Orłowski ponownie wprowadził program nauczania szkoły siedmioklasowej. zakupiono grunt od K. Opałki, T. Opałki, A. Kozieradzkiego by powiekszyć plac szkolny. Ówczesna szkoła wyposażona była w ławki 4-ro i 6-cio osobowe, kilka map.
1950 - po przejściu Pana Stanisława Orłowskiego na zasłużoną emeryturę obowiązki kierownika szkoły przejął Władysław Baranowski. Usunieto ze szkoły stare sprzety, zakupiono ławki 2 -osobowe, mikroskop, obrazy jako pomoc naukowa do historii, geografii i przyrody. Najważniejszą sprawą była elektryfikacja szkoły i całej wsi. Zakupiono radio, by dzieci mogły korzystać z audycji szkolnych. W skład grona pedagogicznego wchodzili: Maria Ruchlewicz, Bronisława Pajowska, Henryk i Jadwiga Karpińscy. Odnotowano również nazwiska takich nauczycieli jak: Janina Romańska, Irena Szajnik, Eugeniusz Szewczyk, Zenona Markiewicz, Danuta Jamrozik i Stefania Broda.
1959 - obowiązki kierownika szkoły przejął Franciszek Karaś, który usilnie zabiegał o wybudowanie nowej szkoły "Tysiąclatki". Grunty pod budowę uzyskano od Marii Ruchlewicz, Jana Kocyły, Jana Bukowińskiego i Bazylego Chomki. Do grona pedagogicznego dołączyły w 1962r. Danuta Haliżak oraz Antonina Basisty. Rada Pedagogiczna liczyła wówczas 7 osób.
1966 - wybudowano i oddano do uzytku nową szkołę z centralnym ogrzewaniem, bieżącą wodą, posiadającą osiem sal lekcyjnych, kuchnię i świetlicę. Kierownikiem szkoły został Henryk Karpiński.
1968 - kierownikiem szkoły został Adolf Urbaniak.
1978 - Obowiązki dyrektora szkoły obejmuje Zygmunt Walaszek. Rada Pedagogiczna liczy 11 osób, dyrektorowi w Bachórcu podlega także szkoła filialna w Kosztowej. Praca szkoły oceniana jest wysoko. Uczniowie zwyciężają w konkursach przedmiotowych, zdobywają nagrody festiwalowe.
1984 - i znów zmiana na stanowisku dyrektora, obowiązki te pełni Irena walaszek. Ponadto w szkole pracują: Krystyna Bielec, Alina Borkowska, Irena Bacza, Elżbieta Bury, Elżbieta Cichy, Danuta Grzegorzak, Maria Malawska, Halina Martowicz, Bernadeta Młynarska, Zofia Szymańska. Do pracy przybyła także Elzbieta Opałka, była uczennica naszej szkoły. W przedszkolu pracuje Maria Pielech.
1985 - dyrektorem szkoły zostaje Elżbieta Cichy.
1986 - od września tegoż roku obowiązki dyrektora szkoły przejmuje Maria Malawska.
1991 - stanowisko dyrektora szkoły obejmuje Bernadeta Górniak.
1994 - w szkole odbywa się konkurs na dyrektora szkoły. stanowisko to obejmuje mgr Zygmunt Frańczak. Dzięki wysiłkom Pana Frańczaka, pracowników szkoły oraz lokalnego społeczeństwa szkoła została gruntownie wyremontowana, a także wybudowano nowoczesną salę gimnastyczną, wyposażoną w sprzęt sportowo-rekreacyjny.
2007 - funkcję dyrektora tutejszej placówki oświatowej pełni Pani mgr Łucja Blecharczyk.

2017 - w gminie odbywa się konkurs na dyrektora szkoły, stanowisko to obejmuje od 01.09.2017r.  mgr Dorota Skubisz-Bembenek.


      Niewątpliwym sukcesem naszej szkoły było otrzymanie tytułu "Szkoły z klasą". Wyróżnienie to zostało nadane w związku z udziałem w ogólnopolskiej akcji organizowanej przez Gazetę Wyborczą i Fundacje Centrum Edukacji Obywatelskiej pod patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polski Aleksandra Kwaśniewskiego. Z całą pewnością jest to powód do dumy zarówno dla uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły, jak też dla całej lokalnej społeczności sołectw Bachórzec i Kosztowa.
      W szkole uroczyście obchodzone są święta patriotyczne. Do kanonu świąt obchodzonych w naszej szkole zaliczyć można: Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki oraz Święto Szkoły. Rokrocznie odbywają się u nas zabawy karnawałowe tzw. choinki.
      Absolwenci tutejszej placówki uczestniczą aktywnie również w życiu szkoły, gdyż wielu z nich pracowało lub nadal pracuje w niej na różnych stanowiskach. Byli i obecni uczniowie biorą aktywny udział w życiu tutejszej parafii, jednostek OSP w Bachórcu i Kosztowej, a także działają społecznie na terenie obu wsi.

 

Wygląd naszej szkoły po remoncie

Kontakt

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…