Regulamin biblioteki szkolnej

w Publicznej Szkole Podstawowej w Bachórcu

  

 Zasady korzystania z biblioteki:

 

 1. Godziny pracy biblioteki szkolnej znajdują się na gazetce obok biblioteki oraz na stronie internetowej szkoły.
 2. W czasie trwania pandemii Covid – 19 w bibliotece szkolnej obowiązują następujące zasady:

- uczniowie przebywający w bibliotece muszą mieć założone maseczki,

- do biblioteki może wejść maksymalnie dwie osoby. Jeżeli więcej osób chce skorzystać z biblioteki, powinny one zaczekać na korytarzu w bezpiecznej odległości od siebie (1,5 – 2 m),

- czytelnikom ogranicza się korzystanie z wolnego dostępu do księgozbioru,

- zbiory biblioteczne podaje wyłącznie bibliotekarz,

- przyjęte od czytelników książki bibliotekarz odkłada na 2 dni w miejscu do tego wyznaczonym.

 1. Ze zbiorów biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice.
 2. W bibliotece obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków, picia napojów, używania telefonów komórkowych.
 3. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
 4. Książek wypożyczonych na swoje nazwisko nie można przekazywać innym osobom.
 5. Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki (w tym tylko jedną lekturę obowiązkową) na okres dwóch tygodni. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń, a także przedłużyć termin zwrotu wypożyczonych książek.
 6. Uczniowie przygotowujący się do konkursów mogą jednorazowo wypożyczyć większą liczbę książek.
 7. Książki znajdujące się w bibliotece należy szanować. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 8. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki należy ją odkupić.
 9. Uczniowie mogą wypożyczać książki na okres ferii zimowych i wakacji.
 10. Do 15 czerwca każdego roku szkolnego wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone do biblioteki.
 11. Uczeń zmieniający szkołę zobowiązany jest do zwrócenia wszystkich wypożyczonych książek z biblioteki.
 12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje dyrektor szkoły.

Zadania biblioteki szkolnej:

 

 1. Wypożyczanie lektur, literatury dziecięcej i młodzieżowej oraz innych źródeł informacji.
 2. Wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się.
 3. Prowadzenie działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną uczniów, np. organizowanie różnych zbiórek książek, zachęcanie uczniów do udziału w konkursach.
 4. Podejmowanie działań mających na celu rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów, ich kreatywności i zdolności artystycznych.
 5. Organizowanie konkursów, imprez i akcji promujących czytelnictwo, np. Światowy Dzień Poezji, Dzień Głośnego Czytania, Kiermasz Taniej Książki.
 6. Współpraca z uczniami, nauczycielami, rodzicami oraz z innymi bibliotekami, np. Gminną Biblioteką Publiczną w Dubiecku.

 

 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

w Publicznej Szkole Podstawowej w Bachórcu

    Całkowity koszt programu: 5 000 zł. Liczba zakupionych książek do biblioteki: 185 na kwotę 3 000. Książki zakupione na nagrody dla uczniów za projekty i konkursy promujące czytelnictwo: 36 sztuk na kwotę 500 zł. Do biblioteki zakupiono również 2 czytniki e – booków i 2 pary słuchawek.

Lista zakupionych książek zatwierdzona została przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski. Uwzględniono potrzeby uczniów niepełnosprawnych, zakupiono książki z dużą czcionką oraz poruszające problem choroby, a nawet śmierci, mówiące o pomocy innym, wyrozumiałości i tolerancji.

Biblioteka szkolna doposażona została o książki z historią w tle, np. „Dziadek i niedźwiadek. Historia prawdziwa”, „A u nas powstanie!”  czy „Dzieci wojennej Warszawy”, o nowości wydawnicze o zwierzętach z serii: „Na pomoc zwierzakom” i „Zaopiekuj się mną”, które cieszą się dużym zainteresowaniem uczniów. Ponadto zakupione zostały lektury dla wszystkich klas (szczególnie I – III), których nie było w bibliotece lub były tylko pojedyncze egzemplarze, a wiadomo, że lista lektur jest zmieniana, uaktualniana.

„Czytanie to najlepszy sposób uczenia się. Czytanie to najlepsza nauka” (Aleksander Puszkin). Wzbogacenie biblioteki o nowe książki oraz lektury spowoduje zwiększenie zainteresowania biblioteką i książką. Nowy, ciekawy księgozbiór pozwoli uczniom miło i pożytecznie spędzać czas podczas ferii zimowych, weekendów czy przerw między lekcjami. Dostarczy wielu emocji i wzruszeń, da możliwość uczestniczenia w ciekawych zajęciach, rozbudzi zainteresowania czytelnicze. Doposażenie biblioteki o nowe książki sprawiło, że uczniowie przychodzą i dopytują o nie, wymieniają się wrażeniami.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa otworzył możliwości do ciekawych działań w bibliotece i szkole promujących czytelnictwo, np. „Ferie z książką” czy „Książka niespodzianka”.

 

 ksiązki.jpgKsiązki1.jpgKsiązki_2.jpgKsiązki_3.jpg

 

Kontakt

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…