Witamy na stronie

Szkoły Podstawowej w Bachórcu

Publiczna Szkoła Podstawowa jest Placówką Oświatową licząca w chwili obecnej 9 oddziałów.

Oddział Przedszkolny „ Uśmiechnięte Skrzaty” dla dzieci 3-5 lat. Oddział ten działa od 2018 r. Powstał w ramach projektu unijnego.

Oddział Przedszkolny Dla dzieci w wieku 6 lat do nauki w szkole podstawowej.

7 oddziałów dla uczniów szkoły– klasy I-III, IV-V, VII-VIII.

więcej
Przedszkola

Aktualności

 • Projekt: Dostępna Szkoła
  Projekt: Dostępna Szkoła
    Projekt- Dostępna Szkoła   W 2021 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Bachórcu został wdrożony Model Dostępnej Szkoły (MDS), którego celem jest poprawa dostępności szkoły poprzez eliminowanie barier. Model realizowany jest na poziomie podstawowym, który oznacza, że szkoła, dążąc do pełnej indywidualizacji procesu kształcenia, realizuje przepisy polskiego prawa oświatowego oraz postanowienia Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Model składa się z czterech obszarów: architektoniczny, techniczny, edukacyjno-społeczny i organizacyjny. Dla każdego z obszarów określono standardy, a w nich kryteria. W standardach opisano rozwiązania, których wdrożenie i prawidłowe funkcjonowanie, zwiększa dostępność szkoły. W oparciu o założenia przedstawione w Modelu,  audytu dostępności a także  na podstawie wyników autodiagnozy został w szkole opracowany Indywidualny Plan Poprawy Dostępności (IPPD). Jest to dokument na podstawie którego szkoła realizuje kompleksowe działania w zakresie poprawy dostępności. Zostały w nim  wskazane  standardy, które szkoła planuje spełnić, uwzględniając potrzeby i specyfikę szkoły. IPPD zawiera również harmonogram, szacunkowe koszty wdrożenia planowanych działań, a także zasoby materialne i niematerialne. Model Dostępnej Szkoły opiera się na wielu wartościach i zasadach, które przekrojowo pojawiają się we wszystkich obszarach. W centrum prowadzonych działań jest uczeń, jego potencjał i indywidualne potrzeby, prawo do równego traktowania i włączenia w społeczność. W realizacje projektu zaangażowana jest kadra zarządzająca…
 • W ramach Wolontariatu pomagamy Julii i zwierzętom
  W ramach Wolontariatu pomagamy Julii
   W ramach wolontariatu: Zachęcamy do napełniania czerwonego serca nakrętkami z butelek. Tym razem wspieramy leczenie i rehabilitację Julii.   Pomagając naszym czworonoznym przyjacielom przynosimy do szkoły karmę dla zwierząt, a także koce, smycze i obroże. Uczniowie Szkolnego Wolontariatu przypominają o trosce o zwierzęta.        
 • Dni wolne od zajęć dydaktycznych w Publicznej Szkole Podstawowej w Bachórcu w roku szkolnym 2022/2023
  Dni wolne od zajęć dydaktycznych
  DNI WOLNE ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM DYREKTORA: 31.10.2022R. (poniedziałek) 22.12. 2022r. (czwartek) 12.04.2023r. (środa) 2.05.2023r. (wtorek) 23-25 maja 2023 roku - egzaminy ósmoklasisty (wtorek - czwartek) 9.06. 2023r. (piątek)    DNI DODATKOWO WOLNE W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 14 października 2022r. (piątek) - Dzień Edukacji Narodowej 1 listopada 2022r.  (wtorek) - Dzień Wszystkich Świętych 11 listopada 2022r. (piątek) Narodowe Święto Niepodległości 6 stycznia 2023r. (piątek) Święto Trzech Króli 1 maja 2023r. (poniedziałek) Święto Pracy 3 maja 2023r. (środa) Świeto Konstytucji 8 czerwca 2023r. (czwartek) Boże Ciało  
 • Szkoła z pasją w naszej szkole.
  Szkoła z pasją w
             Dzięki Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień w Dubiecku i Burmistrzowi Miasta i Gminy Dubiecko, panu Jackowi Grzegorzakowi, gościliśmy w Szkole niezwykłą ekipę - Szkoła z pasją. Mistrz świata w freestyle football Szymon Skalski oraz jego koledzy pokazali, że pasja przynosi radość, poczucie spełnienia oraz energię. Warto rozwijać swoje zainteresowania od najmłodszych lat, aby stały się pasją i sposobem życia.   Szkoła z Pasją  
 • Ogólnopolska akcja "Sprzątanie Świata".
  Ogólnopolska akcja "Sprzątanie Ś
           Dzisiaj 16.09. 2022r. nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskiej akcji Sprzątanie Świata prowadzonej przez Fundację Nasza Ziemia. Wierzymy, że takie wydarzenia mocno zakorzenią się w umysłach młodych uczniów i zaowocują na przyszłość. Nasza  planeta Ziemia nie jest nieśmiertelna, a takie zjawiska,  jak trzęsienia ziemi, susza, powodzie, są naturalne, ale nie tak w ogromnej skali, jak dzieje się to obecnie. Nauczmy się szanować nasz Dom zaczynając od naszych miejscowości. Zobaczmy, jak  nasi uczniowie dają dobry przykład.                            
 • Ogólnopolski program „Koloratorium” Śnieżki
  Ogólnopolski program „Koloratorium” Śnież
          W roku szkolnym 2021/22 przystąpiliśmy do ogólnopolskiego programu „Koloratorium” Śnieżki, którego celem jest zaszczepienie wśród najmłodszych pasji do rozwoju oraz odkrywania ciekawej strony przedmiotów, takich jak chemia, biologia czy przyroda.  W czasie trwania projektu realizowaliśmy zadania indywidualne i dla grup( klasy IV-VIII). W ramach „Koloratorium” mieliśmy do wyboru jedno z dwóch zadań, polegających na przygotowaniu pracy na temat: „Mój przepis na zdrowie i dobre samopoczucie”. Młodzi odkrywcy mogli wykonać zadanie konkursowe w formie plastycznej, natomiast ci, którzy wolą łączyć ze sobą słowa – w postaci wypracowania literackiego. W obu przypadkach oceniana była kreatywność, a dodatkowo: ciekawy tytuł (w przypadku prac plastycznych) i walory językowe (konkurs literacki). Finałowym zadaniem było przygotowanie 100-sekundowego filmiku pt.  „Profesorze, drastycznie spadł poziom hormonów szczęścia! Musimy przystąpić do akcji ratunkowej!”. Film miał w ciekawy sposób promować  zdrowe nawyki sprzyjające wydzielaniu przez organizm człowieka hormonów odpowiedzialnych za dobre samopoczucie (endorfiny, serotoniny, dopaminy) i oksytocyny).  Za udział  w poszczególnych zadaniach konkursowych uczniowie otrzymywali punkty, które w efekcie wymienione zostały na pomoce do nowoczesnej pracowni biologiczno-chemicznej.  Nagrany przez nas film „Laboratorium radości” zajął 3 miejsce w konkursie, dzięki czemu pozyskaliśmy wyposażenie pracowni biologiczno-chemicznej o wartości 12 000 zł  na pomoce dydaktyczne oraz meble (regały, półki, stoliki, krzesła, biurko).…
 • Szkoła Myślenia Pozytywnego
  Szkoła Myślenia Pozytywnego
          Motywujemy do pozytywnego działania! W tym roku szkolnym przystąpiliśmy do autorskiego programu certyfikacyjnego stworzonego i realizowanego przez Fundację „Instytut Edukacji Pozytywnej”. Głównym celem programu jest promocja i profilaktyka zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz nauka jak dbać o dobrostan psychiczny, co na niego wpływa i jak on wpływa na nasze funkcjonowanie. Szkoła Myślenia Pozytywnego to roczna przygoda pełna wrażeń, empatii, zrozumienia i pracy nad otwartością, całościowym dbaniem o zdrowie, o siebie i otoczenie. Udział w projekcie włączamy do realizacji drugiego etapu projektu dla szkół Podkarpacia SP! Serce i Pomoc.
 • „Junior-Edu-Żywienie” (JEŻ)
  „Junior-Edu-Żywienie” (JEŻ)
            Nasza szkoła bierze udział w konferencji „Edukacja żywieniowa w szkołach podstawowych – doświadczenia i wyzwania”, będącej częścią programu: „Junior – Edu-Żywienie. Przeprowadzenie badań naukowych z zakresu żywienia dzieci i młodzieży oraz opracowanie i wdrożenie programu edukacji żywieniowej uczniów klas I-VI szkół podstawowych.”. Powyższy program i badania realizuje Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
 • Laboratoria Przyszłości
  Laboratoria Przyszłości
           Laboratoria Przyszłości to Program, w którym nasza szkoła bierze udział. Jest to Program skierowany między innymi do szkół podstawowych. Jego celem jest budowanie kreatywnych i technicznych kompetencji wśród uczniów. W ramach tego Programu nasza szkoła otrzymała od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży w wysokości   30 tysięcy złotych.                      Dzięki pozyskanym środkom finansowym zakupiony został cenny sprzęt (m. in. mikrokontrolery, sprzęt nagłaśniający, drukarka 3D, tablety, laptop, aparat cyfrowy, itd.), który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.          
 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023
  Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023
  1 września 2022r.   8.00- Msza św. w Kościele Parafialnym w Bachórcu . Po Mszy przemarsz uczniow z rodzicami i wychowawcami do szkoły .   9.00- spotkanie ogólne na sali gimnastycznej . Następnie spotkanie z wychowawcami w klasach .   Przywoż dzieci z górnej Kosztowej o 7.40, odwóz około 10.30.     Informacja na temat przywozu i odwozu  w inne dni podana zostanie jutro.

Kontakt

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…